Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/ALM1 - Algoritmická matematika 1 - ZS 2017/2018
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/ALM1 - Algoritmická matematika 1 - ZS 2017/2018
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Arnošt Večerka, Tomáš Kühr
čas a místo čtvrtek 15:45 - 18:15, LP-2001 (přednáška)
studijní materiály
slajdy a další materiály Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen vyučujícím, který vede cvičení. Pro získání zápočtu musí student získat alespoň 60% bodů ze zadaných úkolů (1 písemný test v druhé polovině semestru, 1 implementace algoritmu).
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních. Tj.:
  • Probrané pojmy (problém, algoritmus, složitost, O-notace, \dots). Umět s pojmy pracovat.
  • Probrané algoritmy, jak pracují, umět simulovat činnost algoritmů.
  • Složitosti probraných algoritmů.
  • Porozumět jednoduchému algoritmu zapsanému v pseudokódu.
  • Zapsat v pseudokódu jednoduchý algoritmus.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
21. 9. 2017
5. 10. 2017
  • Základní instrukce pseudokódu.
  • Správnost algoritmu, Euklidův algoritmus. Složitost algoritmu, časová a paměťová, pojem složitosti v nejhorším a průměrném případě, příklady, typické složitosti. Slajdy (klikni zde), str. 45-79.
12. 10. 2017home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Sep 18, 2017. Copyright © Radim Belohlavek.