Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/ALM1 - Algoritmická matematika 1 - ZS 2017/2018
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/ALM1 - Algoritmická matematika 1 - ZS 2017/2018
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Arnošt Večerka, Tomáš Kühr
čas a místo čtvrtek 15:45 - 18:15, LP-2001 (přednáška)
studijní materiály
slajdy a další materiály Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen vyučujícím, který vede cvičení. Pro získání zápočtu musí student získat alespoň 60% bodů ze zadaných úkolů (1 písemný test v druhé polovině semestru, 1 implementace algoritmu).
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních. Tj.:
 • Probrané pojmy (problém, algoritmus, složitost, O-notace, \dots). Umět s pojmy pracovat.
 • Probrané algoritmy, jak pracují, umět simulovat činnost algoritmů.
 • Složitosti probraných algoritmů.
 • Porozumět jednoduchému algoritmu zapsanému v pseudokódu.
 • Zapsat v pseudokódu jednoduchý algoritmus.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
21. 9. 2017
5. 10. 2017
 • Základní instrukce pseudokódu.
 • Správnost algoritmu, Euklidův algoritmus. Složitost algoritmu, časová a paměťová, pojem složitosti v nejhorším a průměrném případě, příklady, typické složitosti. Slajdy (klikni zde), str. 45-79.
12. 10. 2017
26. 10. 2017
2. 11. 2017
9. 11. 2017
16. 11. 2017
23. 11. 2017
 • Závěrečné poznámky k vnitřnímu třídění. Vnější třídění, přehled. Slajdy (klikni zde), str. 114-117.
 • Výzkum na katedře informatiky v oblasti fuzzy logiky a relačních dat.
30. 11. 2017
7. 12. 2017
 • Opakování vybraných témat.
 • Informace o zkoušce.home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Dec 7, 2017. Copyright © Radim Belohlavek.