Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/ALM1 - Algoritmy 1 - ZS 2019/2020
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/ALM1 - Algoritmy 1 - ZS 2019/2020
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Arnošt Večerka, Jiří Zacpal
čas a místo čtvrtek 13:15 - 15:45, LP-2001 (přednáška)
studijní materiály
slajdy a další materiály Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen vyučujícím, který vede cvičení. Pro získání zápočtu musí student získat alespoň 60% bodů ze zadaných úkolů (1 písemný test v druhé polovině semestru, 1 implementace algoritmu).
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních. Tj.:
 • Probrané pojmy (problém, algoritmus, složitost, O-notace, \dots). Umět s pojmy pracovat.
 • Probrané algoritmy, jak pracují, umět simulovat činnost algoritmů.
 • Složitosti probraných algoritmů.
 • Porozumět jednoduchému algoritmu zapsanému v pseudokódu.
 • Zapsat v pseudokódu jednoduchý algoritmus.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
26. 9. 2019
 • Úvodní informace o předmětu. Slajdy (klikni zde), str. 1-4.
 • Algoritmy, základní úvahy, popis algoritmu, pseudokód.
 • Základní instrukce pseudokódu: přiřazení, aritmetické instrukce a výrazy, logické instrukce a výrazy, podmíněný příkaz, cyklus for, cyklus while-do, cyklus repeat-until.
 • Slajdy str. 5-38.
3. 10. 2019
 • Správnost algoritmu, Euklidův algoritmus.
 • Složitost algoritmu, časová a paměťová, pojem složitosti v nejhorším a průměrném případě, příklady, typické složitosti.
 • Odvození časové složitosti jednoduchého algoritmu. Technologický pokrok a složitost algoritmů.
 • Slajdy str. 39-81.
10. 10. 2019
 • Pole. Třídění. Algoritmus Insertion Sort, jeho složitost.
 • Algoritmus Selection Sort, jeho složitost.
 • Slajdy str. 1-26.
17. 10. 2019
24. 10. 2019
31. 10. 2019
7. 11. 2019
14. 11. 2019
28. 11. 2019
5. 12. 2019
12. 12. 2019home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Dec 6, 2019. Copyright © Radim Belohlavek.