Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/DISK1 - Diskrétní struktury 1 - ZS 2020/2021
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/DISK1 - Diskrétní struktury 1 - ZS 2020/2021
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Jakub Juračka, Eliška Foltasová
čas a místo čtvrtek 15:45 - 18:15, LP-2001 (přednáška)
studijní materiály
slajdy a další materiály: Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura: Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen vyučujícím, který vede cvičení. Pro získání zápočtu musí student získat alespoň 60% bodů ze zadaných úkolů (2 písemné testy, popř. domácí úkoly).
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
Přednášet budu podle učebního textu, který připravuji. Odkaz je zde.
25. 9. 2020
1. 10. 2020
8. 10. 2020
15. 10. 2020
22. 10. 2020
29. 10. 2020
5. 11. 2020
  • Grafy (grafy, izomorfismus, podgrafy, cestování, Dijkstrův algoritmus, stupně vrcholů, skóre grafu, eulerovské grafy).
  • Slajdy str. 1-42.
12. 11. 2020
19. 11. 2020
26. 11. 2020
3. 12. 2020
10. 12. 2020
17. 12. 2020
18. 12. 2020
  • Požadavky ke zkoušce jsou dány odpřednášenou látkou.
  • Z probrané látky nebudu zkoušet: pojem skóre grafu a související látku, důkaz správnosti Dijkstrova algoritmu. Látku označenou na slajdech ,,odbočka'' zkoušet nebudu.home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Dec 18, 2020. Copyright © Radim Belohlavek.