Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/DISK1 - Diskrétní struktury 1 - ZS 2021/2022
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/DISK1 - Diskrétní struktury 1 - ZS 2021/2022
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Jakub Juračka, Jan Macháň
čas a místo čtvrtek 13:15 - 15:45, LP-2001 (přednáška)
studijní materiály
slajdy a další materiály: Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura: Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen vyučujícím, který vede cvičení. Pro získání zápočtu musí student získat alespoň 60% bodů ze zadaných úkolů (2 písemné testy, popř. domácí úkoly).
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
Přednášet budu podle učebního textu, který připravuji. Odkaz je zde.
23. 9. 2021
30. 9. 2021
7. 10. 2020
14. 10. 2021
21. 10. 2021
4. 11. 2021
11. 11. 2021
18. 11. 2021
 • Množiny, relace, funkce.
 • Slajdy str. 126-130.
 • Grafy (grafy, izomorfismus, podgrafy, cestování, Dijkstrův algoritmus, stupně vrcholů, skóre grafu, eulerovské grafy).
 • Slajdy str. 1-42. Části označené na slajdech * jsou rozšiřující a nebudou u zkoušky požadovány (zejm. skóre grafu a eulerovské grafy).
25. 11. 2020
 • Grafy (eulerovské grafy, stromy, minimální kostra, Kruskalův algoritmus).
 • Slajdy str. 43-68. Části označené na slajdech * jsou rozšiřující a nebudou u zkoušky požadovány.
2. 12. 2021
 • Grafy (kořenové stromy, procházení stromem).
 • Slajdy str. 69-78. Části označené na slajdech * jsou rozšiřující a nebudou u zkoušky požadovány.
 • Kombinatorika.
 • Slajdy str. 1-23. Části označené na slajdech * jsou rozšiřující a nebudou u zkoušky požadovány.
9. 12. 2021
 • Pravděpodobnost.
 • Slajdy str. 1-54. Části označené na slajdech * jsou rozšiřující a nebudou u zkoušky požadovány (zejm. rozptyl, směrodatná odchylka, kvantily).
16. 12. 2021home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Sep 16, 2021. Copyright © Radim Belohlavek.