Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/DISK1 - Diskrétní struktury 1 a KMI/UDISK Úvod do diskrétních struktur - ZS 2022/2023
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/DISK1 - Diskrétní struktury 1 a KMI/UDISK Úvod do diskrétních struktur - ZS 2022/2023
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Jakub Juračka, Jan Macháň
čas a místo čtvrtek 13:15 - 15:45, LP-2001 (přednáška)
studijní materiály
slajdy a další materiály: Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura: Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen vyučujícím, který vede cvičení. Pro získání zápočtu musí student získat alespoň 60% bodů ze zadaných úkolů (2 písemné testy, popř. domácí úkoly).
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
Přednášet budu podle učebního textu, který připravuji. Odkaz je zde.
22. 9. 2022
29. 9. 2022
6. 10. 2022
13. 10. 2022
20. 10. 2022
27. 10. 2022
3. 11. 2022
  • Grafy (grafy, izomorfismus, podgrafy, cestování, Dijkstrův algoritmus bude probrán na cvičení, stupně vrcholů, skóre grafu, eulerovské grafy, stromy).
  • Slajdy str. 1-16, 32-49. Části označené na slajdech * jsou rozšiřující a nebudou u zkoušky požadovány (zejm. skóre grafu a eulerovské grafy).
10. 11. 2022
24. 11. 2022
  • Kombinatorika.
  • Slajdy str. 1-27. Části označené na slajdech * jsou rozšiřující a nebudou u zkoušky požadovány.
1. 12. 2022
  • Kombinatorika.
  • Slajdy str. 28-33. Části označené na slajdech * jsou rozšiřující a nebudou u zkoušky požadovány.
  • Pravděpodobnost.
  • Slajdy str. 1-22. Části označené na slajdech * jsou rozšiřující a nebudou u zkoušky požadovány (zejm. rozptyl, směrodatná odchylka, kvantily).
9. 12. 2022
  • Pravděpodobnost.
  • Slajdy str. 23-44. Části označené na slajdech * jsou rozšiřující a nebudou u zkoušky požadovány (zejm. rozptyl, směrodatná odchylka, kvantily).
15. 12. 2022home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Sep 15, 2022. Copyright © Radim Belohlavek.