Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/DISK1 - Diskrétní struktury 1 a KMI/UDISK Úvod do diskrétních struktur - ZS 2022/2023
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/DISK1 - Diskrétní struktury 1 a KMI/UDISK Úvod do diskrétních struktur - ZS 2022/2023
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Jakub Juračka, Jan Macháň
čas a místo čtvrtek 13:15 - 15:45, LP-2001 (přednáška)
studijní materiály
slajdy a další materiály: Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura: Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen vyučujícím, který vede cvičení. Pro získání zápočtu musí student získat alespoň 60% bodů ze zadaných úkolů (2 písemné testy, popř. domácí úkoly).
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
Přednášet budu podle učebního textu, který připravuji. Odkaz je zde.
22. 9. 2022
29. 9. 2022home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Sep 15, 2022. Copyright © Radim Belohlavek.