Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/PRST - Pravděpodobnost a statistika - LS 2017/2018
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/PRST - Pravděpodobnost a statistika - LS 2017/2018
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Radim Bělohlávek
čas a místo čtvrtek 8.00 - 10.15 (přednáška), 10.30 - 11.15 (cvičení), LP-5008
studijní materiály
Text, který obsahuje poznámky k přednáškám (klikněte zde). Je to pracovní verze, neobsahuje všechno, co se na přednáškách probírá, a naopak, obsahuje některé příklady, které se na přednáškách a cvičeních probrat nestihnou. Je ale třeba studovat z dalších zdrojů, například kvůli dalším příkladům.
Doporučená literatura viz popis předmětu.
absolvování předmětu
  • Zápočet: Budou se psát dva písemné testy, jeden uprostřed a jeden na konci semestru. Za každý test je možné získat až 100 bodů. Pro získání zápočtu musí student získat v součtu za oba testy alespoň 70 bodů. Po druhém testu bude jeden opravný termín. Jiný termín nebude, výjimkou budou zdravotní nebo jiné vážné důvody.
  • Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
    Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
    Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám


15. 2. 2018
  • Úvodní informace o předmětu. Motivační příklady.home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Feb 10, 2018. Copyright © Radim Belohlavek.