Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/TKI - Teorie informace a kódování - ZS 2017/2018
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/TKI - Teorie informace a kódování - ZS 2017/2018
vyučující přednášející a cvičící: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
čas a místo čtvrtek 8:45 - 10:30, LP-5073 (přednáška)
čtvrtek 10:30 - 11:15, LP-5073 (cvičení)
studijní materiály
slajdy a další materiály Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen na základě samostaně vypracované práce. Témata zápočtových prací jsou uvedena na str. 95, 96 slajdů (klikni zde).
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Obsah zkoušky: Látka probraná na přednáškách (slajdy, rozdané materiály).

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

21. 9. 2017
5. 10. 2017
  • Úvod do teorie informace. Entropie, sdružená entropie, podmíněná entropie. Vzájemná informace a její použití. Slajdy (klikni zde), str. 18-28.
12. 10. 2017
26. 10. 2017
2. 11. 2017
  • Úvod do kódování. Kódování bez šumu, typy kódů, test jednoznačné dekódovatelnosti. Slajdy (klikni zde), str. 1-13.
9. 11. 2017
  • Existence kódů, Kraftova nerovnost. Shannonova věta, vlastností optimálních kódů. Slajdy (klikni zde), str. 14-26.
16. 11. 2017
23. 11. 2017
30. 11. 2017
  • Výzkum na katedře informatiky v oblasti fuzzy logiky a relačních dat.
7. 12. 2017



home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Dec 7, 2017. Copyright © Radim Belohlavek.