Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/UMIN - Umělá inteligence- ZS 2018/2019
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/UMIN - Umělá inteligence - ZS 2018/2019
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Radim Bělohlávek
čas a místo čtvrtek 8:00 - 9:30, LP-2001 (přednáška), 9:45 - 10:30, LP-2001 (cvičení),
studijní materiály
slajdy a další materiály Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen na základě samostatné práce. Zadání budou zveřejněna během semestru.
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
20. 9. 2018
27. 9. 2018
 • Umělé neuronové sítě. Úvod. Biologické principy neuronových sítí.
 • Perceptron. Učení perceptronu a věta o konvergenci. Meze perceptronu. Sítě perceptronů. Materiály.
4. 10. 2018
 • Vícevrstvé neuronové sítě s dopředným šířením signálu. Metoda backpropagation a její varianty. Univerzální aproximace. Materiály.
11. 10. 2018
 • Generalizace a přeučení.
 • Asociace a asociativní sítě. Hopfieldovy sítě. Použití Hopfieldových sítí pro řešení diskrétní optimalizace. Materiály.
18. 10. 2018
18. 10. 2018
 • Témata zápočtových prací (budu přidávat další):
 • Učení perceptronu: demonstrace (aplikace)
 • Konvergence učení preceptronu (písemný referát: teorém, důkaz)
 • Univerzální aproximační schopnost vícevrstvých neuronových sítí (písemný referát: teorém, důkaz)
 • Učení backpropagation (implementace, experimenty, písemný popis)
 • Hopfieldova síť (implementace, experimenty, písemný popis)
 • Kompetiční učení (aplikace, experiment s reálnými daty, písemný popis)
 • Kohonenovy mapy (implementace, demonstrace snížení dimenzionality 3D -> 2D)
 • Univerzální aproximační schopnost pravidlových fuzzy systémů (písemný referát: teorém, důkaz)
 • Takagi-Sugeno pravidlové fuzzy systémy (písemný referát: popis přístupu)
 • Pravidlové fuzzy systémy (implementace, vývoj jednoduchého systému, popis)
 • MYCIN (písemný referát o významném expertním systému z oblasti lékařství)
 • Genetický algoritmus (implementace GA pro jednoduchý optimalizační problém)
25. 10. 2018
 • Samoorganizující se neuronové sítě. Kohonenovy mapy. LVQ. Materiály.
1. 11. 2018
 • Studenti si projdou doplňující materiály k pravidlovým fuzzy systémům a fuzzy regulaci, viz 18. 10.
8. 11. 2018
 • Expertní systémy založené na predikátové logice a automatickém dokazování. Rezoluční metoda a logické programování. Abstraktní a deterministický překladač Prologu. Materiály.
15. 11. 2018
29. 11. 2018
13. 12. 2018home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Dec 14, 2018. Copyright © Radim Belohlavek.