Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/UMIN - Umělá inteligence- ZS 2021/2022
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/UMIN - Umělá inteligence - ZS 2021/2022
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Radim Bělohlávek
čas a místo čtvrtek 16:00 - 17:30, LP-1033 (přednáška), 17:30 - 18:15, LP-1033 (cvičení),
studijní materiály
slajdy a další materiály Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen na základě samostatné práce. Zadání budou zveřejněna během semestru.
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
23. 9. 2021
30. 9. 2021
  • Umělé neuronové sítě. Úvod. Biologické principy neuronových sítí.
  • Perceptron. Učení perceptronu a věta o konvergenci. Meze perceptronu. Sítě perceptronů. Materiály.
  • Vícevrstvé neuronové sítě s dopředným šířením signálu. Materiály.
7. 10. 2021
  • Vícevrstvé neuronové sítě s dopředným šířením signálu. Metoda backpropagation a její varianty. Univerzální aproximace. Generalizace a přeučení. Materiály.
14. 10. 2021
  • Asociace a asociativní sítě. Hopfieldovy sítě. Konvergence činnosti Hopfieldovy sítě; vlastnosti funkce energie. Použití Hopfieldových sítí pro řešení diskrétní optimalizace. Materiály.home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Sep 24, 2021. Copyright © Radim Belohlavek.