Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/XDS1 - Úvod do diskrétních struktur - ZS 2022/2023
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/XDS1 - Úvod do diskrétních struktur - ZS 2022/2023
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
čas a místo pátek 8:00 - 9:30, LP-5007 (přednáška)
konzultační hodiny dohodou nebo pátek 9:30 - 10:00
studijní materiály
slajdy a další materiály: Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura: Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
Přednášet budu podle učebního textu. Odkaz je zde. Na přednáškách budu používat slajdy, na které vedou odkazy níže.
23. 9. 2022
 • Úvodní informace o předmětu. Slajdy.
 • Úvod do logiky.
 • Slajdy str. 1-77. Prošli jsme tyto slajdy: 1-3, 6-7, 14, 29-34, 36-37, 39, 42, 47, 48--51, 52-55, 62, 66. K samostudiu jsou slajdy: ostatní
7. 10. 2020
 • Přednáška se nekoná, studenti shlédnou videozáznam přednášky, odkaz bude zaslán emailem.
 • Z dějin logiky. Nahlédnutí do dalších oblastí logiky.
 • Slajdy str. 51-76.
 • Množiny, relace, funkce.
 • Slajdy str. 1-73. Povinné: 1-10, 14-49, 51-52, 55-56, 57-62, 67-73 (z vlastností relací pouze reflexivita, symetrie, tranzitivita, antisymetrie). Doporučené (rozšiřující) : ostatní.
21. 10. 2020
 • Množiny, relace, funkce.
 • Slajdy str. 74-131. Povinné: 74-78, 81-84, 93-96, 98-99, 100-103, 105-109, 110-114, 116-121. Doporučené (rozšiřující): ostatní, zejm. 85-92, 123-131.
4. 11. 2022
 • Grafy.
 • Slajdy str. 1-78. Povinné: 1-4, 7-14, 16-31, 32-33, 44-48, 51-68, 69-78. Doporučené (rozšiřující): ostatní, zejm. 5-6, 15, 34-42, 49-50.
9. 12. 2022
 • Kombinatorika.
 • Slajdy str. 1-44. Povinné: 1-22, 24-27. Doporučené (rozšiřující): ostatní, zejm. 28-44.
9. 12. 2021
 • Pravděpodobnost.
 • Slajdy str. 1-54. Povinné: 1-31 (pravděpodobnostní prostory jen konečné, pojem pravděpodobnostní prostor jen přehledově). Doporučené (rozšiřující): ostatní, zejm. 32-54.
 • Nekončeno.
 • Slajdy str. 1-37. Povinné: 1-13, 15-17. Doporučené (rozšiřující): 14, 18-23.
 • Důkaz matematickou indukcí.
 • Slajdy str. 11-17.home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Dec 9, 2022. Copyright © Radim Belohlavek.