Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/XDS1 - Úvod do diskrétních struktur - ZS 2022/2023
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/XDS1 - Úvod do diskrétních struktur - ZS 2022/2023
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
čas a místo pátek 8:00 - 9:30, LP-5007 (přednáška)
konzultační hodiny dohodou nebo pátek 9:30 - 10:00
studijní materiály
slajdy a další materiály: Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura: Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
Přednášet budu podle učebního textu, který připravuji. Odkaz je zde.
23. 9. 2022
  • Úvodní informace o předmětu. Slajdy.
  • Úvod do logiky.
  • Slajdy str. 1-77. Prošli jsme tyto slajdy: 1-3, 6-7, 14, 29-34, 36-37, 39, 42, 47, 48--51, 52-55, 62, 66. K samostudiu jsou slajdy: ostatníhome | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Sep 15, 2022. Copyright © Radim Belohlavek.