Radim Belohlavek
home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

stránky předmětu KMI/ALGO1 - Algoritmy 1 a KMI/ALGO Algoritmizace - ZS 2021/2022
základní informace | popis předmětu | poznámky k přednáškám

základní informace

předmět KMI/ALGO1 - Algoritmy 1 a KMI/ALGO Algoritmizace - ZS 2021/2022
vyučující přednášející: Radim Bělohlávek, http://belohlavek.inf.upol.cz/
cvičící: Arnošt Večerka, Tomáš Urbanec, Eliška Foltasová
čas a místo čtvrtek 8:00 - 10:30, LP-2001 (přednáška)
studijní materiály
slajdy a další materiály Budou umísťovány na této stránce.
doporučená literatura Viz popis předmětu.
absolvování předmětu Zápočet: Zápočet bude udělen vyučujícím, který vede cvičení. Pro získání zápočtu musí student získat alespoň 60% bodů ze zadaných úkolů (1 písemný test v druhé polovině semestru, 1 implementace algoritmu).
Zkouška: Ústní v termínech vypsaných v systému STAG. Před zahájením zkoušky musí mít student zápočet.
Student obdrží otázky a bude mít cca 20 min na přípravu (tužka a papír). Pak půjde k ústnímu zkoušení (cca 25 min).
Je třeba znát látku v rozsahu probíraném na přednáškách a cvičeních. Tj.:
 • Probrané pojmy (problém, algoritmus, složitost, O-notace, \dots). Umět s pojmy pracovat.
 • Probrané algoritmy, jak pracují, umět simulovat činnost algoritmů.
 • Složitosti probraných algoritmů.
 • Porozumět jednoduchému algoritmu zapsanému v pseudokódu.
 • Zapsat v pseudokódu jednoduchý algoritmus.

popis předmětu

Viz informace o předmětu v systému STAG, který je součástí Portálu Univerzity Palackého. Obsahuje základní informace o předmětu včetně následujících:

poznámky k přednáškám

Budou doplňovány během semestru.
23. 9. 2021
 • Úvodní informace o předmětu. Slajdy str. 1-4.
 • Algoritmy, základní úvahy, popis algoritmu, pseudokód.
 • Základní instrukce pseudokódu: přiřazení, aritmetické instrukce a výrazy, logické instrukce a výrazy, podmíněný příkaz, cyklus for, cyklus while-do, cyklus repeat-until.
 • Správnost algoritmu, Algoritmus pro hledání nejkratší cesty a důkaz jeho nesprávnosti.
 • Slajdy str. 5-47.
30. 9. 2021
 • Euklidův algoritmus a jeho správnost.
 • Složitost algoritmu, časová a paměťová, pojem složitosti v nejhorším a průměrném případě, příklady, typické složitosti.
 • Odvození časové složitosti jednoduchého algoritmu. Technologický pokrok a složitost algoritmů.
 • Slajdy str. 48-67.
7. 10. 2021
 • Časová složitost. Technologický pokrok a složitost algoritmů.
 • Slajdy str. 67-79.
 • Pole. Třídění.
 • Algoritmus Insertion Sort a jeho složitost.
 • Algoritmus Selection Sort a jeho složitost.
 • Slajdy str. 1-26.
14. 10. 2021
 • O-notace a asymptotický růst funkcí.
 • Algoritmus Bubble Sort, jeho varianty a jeho složitost.
 • Slajdy str. 27-60.home | curriculum vitae | publications | teaching | miscellanea

Last update Sep 16, 2021. Copyright © Radim Belohlavek.